წესები & პირობები

საწარმო პასუხისმგებელია მის მიერ წარმოებულ პროდუქციაზე საგარანტიო ვადის ფარგლებში.

დამზადების მიზეზით აშკარა წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში შპს პასუხისმგებლობას იღებს, გონივრულ ვადებში, აღნიშნული დეფექტი გამოასწოროს ადგილზე, ან შეცვალოს პროდუქცია ახლით

გადახდილი თანხის დაბრუნება ხდება თუ მიტანის დროს სახეზეა (ფერის, ზომის, ფორმისა და მასალის) აშკარა შეუსაბამობა შეკვეთილსა და წარმოდგენილ პროდუქციას შორის.

ფასი დადგენილია მიტანის და ატანის მომსახურების გარეშე.

აღნიშნული სერვისის ღირებულება, რაც შეადგენს მყიდველთან შეთანხმების ობიექტს, დამოკიდებულია სართულის მდებარეობაზე, აგრეთვე მყიდველამდე გასავლელი გზის სირთულესა და მანძილზე

ტარიფის გამოთვლის დროს მხედველობაში მიიღება შესყიდული პროდუქციის ღირებულება, აგრეთვე ბაზარზე არსებული ლიმიტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 კმ - 1 ლარი; 1 სართული - 10 ლარი