ჩვენ შესახებ


შპს „დი-თი“ დაარსდა 2009 წელს. დაარსებიდან ფირმამ შეძლო ერთერთი წამყვანი ადგილი დაეკავებინა ქართულ ბაზარზე.

საწარმო გადართოვდა როგორც დაკავებული ფართის მიხედვით, ისე დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობით.

ჩვენი ფირმის მთავარი მიზანია მომხმარებლისთვის ხარისხიანი პროდუქციის მიწოდება ხელმისაწვდომ ფასში.

მოწოდებული ვართ მასალებისა და დიზაინის მრავალფეროვნებით კმაყოფილი დავტოვოთ ჩვენი მომხმარებელი. ამის უზრუნველსაყოფად დაინერგა ახალი ტექნოლოგიები, რის ხარჯზედაც იქმნება კონკურენტუნარიანი პროდუქცია.

ნაციონალური ბიზნეს-რეიტინგის კავშირის მიერ შპს „დი-თი“ დაჯილდოვდა, როგორც დარგის ლიდერი ავეჯის წარმოებაში და გადაეცა ოქროს სერტიფიკატი.